ISO Sertifikati: 9001, 14001 i 18001

Firma Tip Top – iznajmljivanje mobilnih toaleta poseduje sledeće sertifikate:

  • ISO 9001 za sanitarne usluge instalacije, rentiranja i održavanja pokretnih WC-a:
Tip-Top-Sertifikat-9001
TIP-TOP-SERTIFIKAT-9001
  • ISO 14001 za sanitarne usluge instalacije, rentiranja i održavanja pokretnih WC-a u skladu sa internacionalnim strandardima:
Tip-Top-Sertifikat-14001
TIP-TOP-SERTIFIKAT-14001
  • ISO 18001 za sanitarne usluge instalacije, rentiranja i održavanja pokretnih WC-a u skladu sa internacionalnim strandardima:
Tip-Top-sertifikat-18001
TIP-TOP-SERTIFIKAT-18001

Za svaku dodatnu informaciju slobodno nas kontaktirajte.